Cennik

sprawiedliwoscWynagrodzenie ustalane jest indywidualnie dla każdej sprawy  w  formie jednorazowej bez względu na ilość wierzycieli. Naszym celem jest udzielenie wam pomocy a nie żądanie astronomicznych kwot.

Gwarantujemy że kwota za nasze usługi was nie przerazi.

W przypadku klientów, z którymi POGOTOWIEKOMORNICZE.PL jest związane umowami o stałą obsługę prawną, preferowane jest wynagrodzenie w formie ryczałtowej, określane na podstawie miesięcznego nakładu pracy naszego serwisu, związanego z tą obsługą.